Penandatanganan PKS mengenai Sinergi Penataan Media Siber Dalam Rangka Penegakan Kemerdekaan Pers.

Penandatanganan PKS mengenai Sinergi Penataan Media Siber Dalam Rangka Penegakan Kemerdekaan Pers.